AutorSuper Stângaciu

Super Stângaciu – Partea I

S

O picătură se scurge încet, dar hotărât, de pe robinetul din colț. Se prelinge pe țeavă și își lasă dâra în spate, apoi se aruncă violent în băltoaca care se formase deja sub chiuveta spartă. Alta o urmează. Și apoi alta. Și toate răsună în ecoul băii. Din când în când cineva mai folosește liftul, iar vibrațiile de la ușa metalică mișcă puțin câte puțin micul corp de apă, praf și fragmente de...