Tagprima parte

Camera 408 – Partea I, probabil

C

A lipit-o de perete cu forță, fără s-o rănească. Cât să știe cât de tare își dorește asta. A privit-o preț de-o secundă. Amândoi știau exact ce era pe cale să se întâmple. Amândoi își doreau. Și-au dorit-o atâta timp. Se vedea în fiorii de pe piele și-n pupilele dilatate. Aerul era greu, apăsa pe ei. Îi apăsa aproape. Și mai aproape. Toate lucrurile imaginate, toate cuvintele care ar fi vrut să...

Super Stângaciu – Partea I

S

O picătură se scurge încet, dar hotărât, de pe robinetul din colț. Se prelinge pe țeavă și își lasă dâra în spate, apoi se aruncă violent în băltoaca care se formase deja sub chiuveta spartă. Alta o urmează. Și apoi alta. Și toate răsună în ecoul băii. Din când în când cineva mai folosește liftul, iar vibrațiile de la ușa metalică mișcă puțin câte puțin micul corp de apă, praf și fragmente de...